Bí ẩn động trời đằng sau cuộc điện thoại cầu cứu kẻ chăn dắt ăn xin - Nhận diện tội phạm

ĐỜI SỐNG & XÃ HỘI Tiến Nguyễn 07/02/2020 09:40
Khi một người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng phải đi ăn xin thì không xấu. Nhưng nếu việc ăn xin lại có sự bảo kê, chăn dắt, bóc lột sức lao động người tàn tật, người già yếu, trẻ em thì đó là tội ác. Thực tế, đã không ít người yếu thế đang là đối tượng bị lợi dụng, chăn dắt - Nhận diện tội phạm